sábado, 19 de enero de 2008

MEDIDA PARA FOMENTA-LA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL APOSTANDO POLO "ECO-LIBERALISMO"

Modificación do artigo de bonificacións:

"...Terán unha bonificación do 75% na cota do imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, durante cinco anos naturais contados dende a data de primeira matriculación. Os contribuíntes que adquiran un vehículo electrico, de biodiésel ou movido por hidróxeno, asi coma os que adquiran un vehículo novo con catalizador homologado en substitución doutro que non dispuxera del, sempre que acrediten que o devandito vehículo será destinado a desguace.

Deberá presentarse a fixcha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión nalgunha das categorias anteriormente previstas".

No hay comentarios: